Start arrow Zarząd niedziela, 06 październik 2013
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Bieszczady
Cennik
Linki
tajski masaż

designlogo.pl

https://lunaobuwie.pl

sterydy cennik

wyprawy konne

Metody przeszczepu włosów

http://outlet-wear.com/

brytyjka

Statystyka
Zarząd
  
Niepołomice dnia 26 marzec 2010

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU JAZDY KONNEJ POD ŻUBREM W NIEPOŁOMICACH W DNIU 26.03.2010 r. 

  

W dniu 26.03.2010 r. w tymczasowej siedzibie Klubu, odbyło się walne zebranie członków KJK „Pod Żubrem”, Niepołomice. Podczas zebrania dokonano zmian osobowych i strukturalnych w zarządzie i statucie. Zarząd zredukowano do 3. osób.  W statucie wykreślono zapisy dotyczące działalności pożytku publiczego.

Prezesem klubu został wybrany mec. Adam Klimczyk, wieloletni członek klubu KJK „Pod Żubrem”  Wybrano również dwóch v-ce Prezesów. Panią Dorotę Pasek-Kaczok, oraz Pana Tadeusza Czajkę.


Na zdjęciu Prezes KJK „Pod Żubrem” mec. Adam Klimczyk, oraz v-ce Prezes Pan Tadeusz Czajka

Na stanowisku przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pozostał mec. Janusz Kaczor. Skład komisji: Pan Tadeusz Ptak, Pan wiesław Zychal

   

Niepołomice dnia 25 październik 2008

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU JAZDY KONNEJ POD ŻUBREM W NIEPOŁOMICACH W DNIU 25.10.2008

Zebranie otworzył s Klubu prezeTadeusz Czajka, który powitał zebranych i na przewodniczącego Zebrania zaproponował Janusza Kaczora.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący podziękował za wybór, stwierdził prawomocność Zebrania / w załączeniu lista obecności / i na protokolanta zaproponował Dorotę Pasek – Kaszok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad / w załączeniu/, który został przyjęty bez zastrzeżeń jednogłośnie.

Janusz Kaczor jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził ze Zarząd pracował prawidłowo i bez zastrzeżeń. Poinformował również zebranych, że Komisja Rewizyjna na jednym ze swych posiedzeń dokooptowała do składu Adama Klimczyka po rezygnacji z pracy w Komisji Joanny Mandeckiej.

Dorota Pasek – Kaszok poinformowała zebranych, że Zarząd pomimo trudności starał się pracować i prowadzić działalność statutową. Ponieważ w ciągu 2 lat działalności sprawozdawczej kilka osób złożyło rezygnację z pracy w Klubie i Zarządzie dlatego przedstawiono zebranym dwóch nowych członków Zarządu Wiesława Zychala na stanowisko vice prezesa , Janusza Bończaka na stanowisko sekretarza i Teresę Woźny na stanowisko skarbnika. Z pracy w Zarządzie zrezygnowali Jerzy Łudzeń, Jarosław Tłuszcz i Natalia Kozaczka. Obecnie Klub posiada 20 członków. Członkowie Klubu uprawiają różne dyscypliny jeździeckie a mianowicie skoki, rajdy długodystansowe a nawet jazdę w stylu western. Klub zajmuje się również przygotowywaniem dzieci i młodzieży do egzaminów na odznaki jeździeckie . Ponieważ nie było możliwości organizacji zawodów w skokach czy ujeżdżeniu na terenie Niepołomic Zarząd zdecydował się na organizację zawodów w rajdach długodystansowych na terenie Bieszczad. W 2008 r udało się takie zawody zorganizować dwukrotnie i Zarząd uważa, ze należy je kontynuować. Zarząd chciałby przy pomocy obecnych członków Klubu prowadzić działalność zarówno sportową jak i rekreacyjną i rozwijać cele statutowe. Zarząd podjął również decyzję o niezmienianiu siedziby Klubu ale podawaniu adresu do korespondencji 32 – 005 Niepołomice ul. Piaskowa 3b. Następnie przystąpiono do wyboru kandydata na delegata na Walny Zjazd Małopolskiego Związku Jeździeckiego w Krakowie. Przewodniczący Zebrania zaproponował aby delegatem został Prezes Klubu Tadeusz Czajka. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję:

- Tadeusz Czajka zaproponował aby Walne Zebranie podjęło Uchwałę o rezygnacji z organizacji pożytku publicznego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

- Janusz Bończak przedstawił możliwość informacji dla członków Klubu na stronie www.konieczajka.pl

Zaproponowano aby stroną informatyczną zajął się właśnie Janusz Bończak

- Przewodniczący Zebrania zaproponował aby wszyscy członkowie Klubu zastanowili się na zmianami w statucie wynikającymi z nowej specyfiki Klubu.

- Dorota Pasek – Kaszok zaproponowała aby zebrania Zarządu były nadal otwarte i zaprosiła wszystkich do współpracy

-Tadeusz Czajka przedstawił propozycję aby w ramach Klubu powstał Uczniowski Klub Sportowy. Należałoby z ofertą rekreacji i szkoleń na odznaki jeździeckie zwrócić się do dzieci od lat 9 z terenu naszej Gminy między innymi poprzez organizację zabaw i festynów jeździeckich. Uznano to jako priorytet w działaniach Klubu na następne lata.

Na tym Zebranie zakończono.

 
KJK
Start
O nas
Zarząd
Działalność
Kontakt